Navigácia

 • Opatrenia MŠVVaŠ SR z 24. marca 2020

  Školy ostanú zatvorené až do odvolania, uviedol na tlačovej konferencii po rokovaní vlády SR minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling. Rozhodol o tom Úrad verejného zdravotníctva SR reagujúc na opatrenia týkajúce sa zabránenia šíreniu nového koronavírusu.

  Vyučujúci budú počas nasledujúcich dní naďalej komunikovať so žiakmi prostredníctvom

  bezkriedy.sk

  ALF testy (cez stránku našej školy)

  internetovej stránky školy.

   

  Pre školský rok 2019/2020 sa ruší aj Testovanie-9, teda monitor, ktorý píšu žiaci deviateho ročníka a žiaci štvrtého ročníka osemročných gymnázií.

  Prihlášky na stredné školy je možné podať do 15. mája a k prihláške sa nebude vyžadovať potvrdenie od lekára. Prijímacie pohovory na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30. júna.

  Posúvajú sa aj termíny zápisov do základných škôl. Tie by sa mali uskutočniť v druhej polovici apríla, od 15. do 30. apríla, ale bez osobnej prítomnosti detí. (Škola bude informovať rodičov predškolákov).

  Podávanie žiadostí do materských škôl bude prebiehať od 30. apríla do 31. mája 2020.

   „Budem robiť všetko preto, aby sme školský rok štandardne ukončili. Možno to situácia s vírusom skomplikuje, ale ja verím, že to spoločne zvládneme a hlavne ostaneme zdraví. Chcel by som tiež ubezpečiť učiteľov a rodičov, že neprebrané učivo nebudeme považovať za problém a presunieme ho do ďalšieho ročníka," ubezpečuje minister školstva.

  Minister už v súvislosti s prerušenou výučbou na školách rokoval s riaditeľom RTVS Jaroslavom Rezníkom. Vyučovacie programy na Dvojke sa predĺžia zo súčasných 45 minút na 100 minút s dôrazom na žiakov so špeciálnymi vzdelávaco-výchovnými potrebami.

  Rovnako predstavil novú platformu na dištančné vzdelávanie – webovskú stránku www.ucimenadialku.sk, kde nájdu učitelia, žiaci, ale aj rodičia materiály na digitálne vzdelávanie a ďalšie dôležité informácie.

                                                                                                                                                            vedenie školy

 • Oznam pre rodičov a žiakov.

  Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka v základných školách, v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19

  prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.

   

  Testovanie žiakov 9. ročníkov základných škôl a žiakov 4. ročníkov gymnázií s osemročným vzdelávacím programom sa zatiaľ uskutoční v pôvodnom termíne, t. j. 1. apríla 2020 a 2. apríla 2020.

  Termíny prijímacích skúšok na stredné školy na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania sa presúvajú na obdobie od 30. marca 2020 do 30. apríla 2020. Pre jednotlivé stredné školy konkrétne termíny určia okresné úrady, odbory školstva v spolupráci s riaditeľmi škôl.

  Vyučujúci budú počas nasledujúcich dní komunikovať so žiakmi prostredníctvom

  bezkriedy.sk

  ALF testy (cez stránku našej školy)

  internetovej stránky školy.

   

  Žiadame rodičov a žiakov, aby zodpovedne pristupovali k mimoriadnej situácii a riadili sa podľa pokynov a záverov Ústredného krízového štábu.

  vedenie školy

 • Oznam pre rodičov - RIADITEĽSKÉ VOĽNO - 13.3.2020.

  Základná škola s materskou školou, Soblahov 404

   

   

  RIADITEĽSKÉ VOĽNO

   

  Riaditeľka školy oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  p o s k y t u j e

  z organizačných dôvodov žiakom základnej školy a materskej školy riaditeľské voľno dňa

  13. marca 2020 (piatok).

  V prevádzke nebude školský klub detí a ani  školská kuchyňa. Všetci stravníci sú v uvedený deň automaticky odhlásení zo stravovania.

   

   

  V Soblahove, 12.3.2020                                                                                                   Mgr. Natália Škorcová

                                                                                                                              riaditeľka školy

  Ďalšie informácie ohľadom zatvorenia škôl a školských zariadení na minimálne 14 dní zverejníme dňa 13.3. 2020.

 • Usmernenie.

 • Usmernenie.

 • Usmernenie.

 • Karneval 2020

  DEVIATACI, ĎAKUJEME VÁM...

 • Oznam pre rodičov

  V dňoch 12.2., 13.2. a 14.2. bude školská jedáleň  pre stravujúcich sa žiakov vydávať suchú stravu - obedový balíček (z dôvodu chrípkového ochorenia personálu školskej kuchyne).

  Od 12. 2. bude ŠKD pri ZŠ v bežnej prevádzke - do 17:00.

  vedenie školy

 • Oznam pre rodičov

  Riaditeľstvo školy oznamuje, že z dôvodu chripkového ochorenia personálu školskej kuchyne nebude v dňoch 10. a 11. februára 2020 v prevádzke školská jedáleň.

  Z toho dôvodu bude ŠKD pri ZŠ v týchto dňoch pracovať iba do 15:00 hodiny.

  Rodičia nabalia žiakom väčšiu desiatu.

  Ďakujeme za pochopenie.

  vedenie školy

 • Karneval

  Deviataci vás srdečne pozývajú...

 • Oznam

  Dňa 31.1. 2020 (piatok) sa žiakom vydáva výpis klasifikácie a prospechu za I. polrok školského roka 2019/2020.

  Dňa 3.2. 2020 (pondelok) majú žiaci polročné prázdniny.

 • Želáme ...

 • Mikuláš 2019

 • Adventný koncert.

 • Oznam pre rodičov.

  Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Soblahov 404, oznamuje:

  dňa 20.11. 2019 (streda)

  z dôvodu Testovania T5,

  bude pre žiakov 6.,7.,8.,9. ročníka prerušené vyučovanie.

  Žiaci nemajú nárok na stravu v ŠJ.

 • Noc divadiel v Soblahove.

 • Vlado Kulíšek - SUPERMARKET

 • Slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020

  Vážení rodičia, milí žiaci,

  slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020 sa bude konať

  dňa 2. septembra 2019,

  v čase od 08:30 do 10:00 hod.

  pred budovou školy a následne v triedach.

  Treba si priniesť prezuvky, písacie potreby, prváci aj školské tašky.

  Riadne vyučovanie, školský klub, školská jedáleň začne fungovať od 3.9. 2019.

  Tešíme sa na Vás

   

 • Denný umelecký workshop - júl 2019

 • Slávnostná školská akadémia.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Soblahov 404
  Soblahov 404
  913 38 Soblahov
 • +421 x 032 6528719

Fotogaléria