Navigácia

 • YPSILON - slovina je hra

  Ypsilon – slovina je hra, je zábavná celoslovenská súťaž pre žiakov základných škôl, v predmete slovenský jazyk a literatúra. Jej hlavným poslaním je propagovať a popularizovať slovenský jazyk a literatúru ako vyučovací predmet, ale aj zábavnou formou motivovať žiakov k úspešnému riešeniu písomných testov a skúšok. Cieľom súťaže je zbaviť žiakov negatívnych pocitov, ktoré sa často spájajú s výučbou tohto predmetu a ukázať im, že slovina je hra.

  YPSILON - úspešní riešitelia

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Olympijský odznak všestrannosti

 • Hviezdoslavov Kubín - školské kolo

  Postup do obvodného kola:

  poézia   - Adéla Maláčová 4. ročník, Nina Balajová 5. ročník, Adela Koyšová 7. ročník

  próza     - Šimon Bolech 3. ročník, Kristína Opatovská 5. ročník

 • Florbal - chlapci

  Naši chlapci postúpili do okresného semifinále florbalu, keď vyhrali skupinu bez straty bodu. 

 • Čestné ocenenie - Škola s dobrým srdcom

 • Vianočné posedenie v ŠKD

 • Prianie

 • Upozornenie

  Vážení rodičia,

  s ohľadom na bezpečnosť v okolí ZŠ s MŠ Soblahov, Vás prosíme o zvýšenú opatrnosť pri vjazde autom k blízkosti školy, dodržiavanie pravidiel cestnej premávky a  o parkovanie iba na miestach k tomu určených. Parkovacie miesta sú pred budovou školy (nie pred vchodom!) a na ihrisku pri ZŠ.

  Do areálu jedálne ZŠ s MŠ Soblahov a materskej školy je vjazd áut zakázaný, okrem výnimiek (zásobovanie, držitelia preukazu ZŤP).

  Ďakujeme za pochopenie.                                                                                                                 vedenie školy

 • ĎAKUJEME - Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok

 • Mikuláš v škole 2023.

 • Bedmintonový turnaj Slovak Youth U15 & U19

  Naživo spolu so žiakmi 7. ročníka sme si boli pozrieť bedmintonový turnaj Slovak Youth U15 & U19 s medzinárodnou účasťou a fandiť našej žiačke Romane Maláčovej. V akcii v pozícii rozhodcu bol bývalý žiak Martin Jozek.

   

   

 • Ochrana mäkkých cieľov na školách - informácia pre zákonných zástupcov žiakov

  Informácia pre zákonných zástupcov žiakov

  Policajný zbor Slovenskej republiky realizuje v zmysle rozkazu prezidenta Policajného zboru  č. 55/2023 a nasl., v rámci svojich preventívnych aktivít plnenie úloh v súvislosti s ochranou mäkkých cieľov na školách.

  V súvislosti s uvedeným, si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste v prípade zistenia podozrenia z protiprávneho konania kontaktovali nižšie uvedené subjekty:

  Kontaktný policajt:               ppráp. Kristína Ďuráčiová, OO PZ Trenčín, 0961 203 755

                                                   kristina.duriaciova@minv.sk

  Riaditeľ OO PZ:                      OO PZ Trenčín, 0961 203 700

  Sekretariát OO PZ:                 OO PZ Trenčín, 0961 203 701

   

  Ochrana mäkkých cieľov na školách - info pre rodičov

   

 • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok

  Aj tento rok sa naša škola zapája do ušľachtilej zbierky Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok.

  Zapojiť sa môže každý, kto má záujem podporiť tento čin buď naplnením krabičky, alebo len o jednotlivé darčeky, ktoré potom rovnomerne podelíme do krabičiek, aby v každej bolo rovnako. Čo teda treba do krabičky vložiť? Niečo sladké, niečo slané, niečo teplé, niečo mäkké, niečo voňavé, niečo na zábavu a niečo zo srdca. Prosíme nevkladať staré, poškodené, nepotrebné veci z domu.

  Krabičku treba zabaliť - vrchnák a spodok jednotlivo, aby bolo možné do nich nahliadnuť, prípadne ich doplniť. Krabičky odovzdávajte vašej triednej pani učiteľke do 30.11.2023.

  Každému vopred zo srdiečka ďakujeme.

   

 • iBOBOR - informatická súťaž

  Termín konania súťaže iBobor v školskom roku 2023/24:
  6. - 10. novembra 2023

  Súťažné dni pre jednotlivé kategórie:
  6.11.2023: Kadeti (8., 9. ročník)
  7.11.2023: Drobci (2.,3. ročník), Seniori, Nevidiaci SŠ
  8.11.2023: Benjamíni (6.,7. ročník), Nevidiaci ZŠ
  9.11.2023: Juniori
  10.11.2023: Bobríci (4.,5. ročník)

  Súťaž prebieha v týchto dňoch od 7:30 do 15:00 hod.

  Nech sa vám darí!

   

 • VIA HISTORICA - divadelno-šermiarska kumpánia

  Ponúka divadlo pre deti aj dospelých, zábavu, ako aj štylizované hodiny dejepisu určené pre základné a stredné školy, so zameraním na slovenské dejiny.

  Žiaci mali možnosť vidieť dobové kostýmy, historické zbrane i šermiarske súboje v humorných divadelných scénkach, zážitkovou formou sa dozvedeli historické fakty a boli interaktívne zapájaní do programu.

  Predstavenie: Od Viedne k štúrovcom

  VIA HISTORICA

 • BEH SOBLAHOVA 51.ročník

  Naši pretekári opäť úspešní.

  Beh Soblahova 51.ročník

   

 • Šarkaniáda 2023

  Opäť prišiel čas šarkanov.

  Šarkaniáda 2023

 • Hovorme o jedle 2023

  Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora odštartovala 11. ročník súťažno-vzdelávacieho projektu Hovorme o jedle. My sme sa opäť zapojili.

  Hovorme o jedle 2023

   

 • Výchovno-vzdelávacia exkurzia do Banskej Bystrice

  17.október 2023 – je utorok ráno, chladné, ale celkom príjemné počasie. Žiaci ôsmeho a deviateho ročníka nastúpili do autobusu a exkurzia začala.

  Exkurzia Banská Bystrica

strana:

Kontakt

Meno školy: Základná škola s materskou školou, Soblahov 404
Email školy: zssoblahov@gmail.com
Telefón: +421 x 032 6528719 ZŠ
+421 x 032 6528754 ŠJ
+421 904 419 640 ŠJ
Adresa školy: Soblahov 404

91338 Soblahov
Slovakia
IČO: 036125997
DIČ: 2021609436
riaditeľka školy: Mgr. Natália Škorcová
zástupkyňa riaditeľky školy: PaedDr. Ingrid Oravcová

Odkazy

Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte, prosím