Navigácia

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Oznam pre rodičov

  Dňa 3. apríla 2019 z dôvodu Testovania9 - 2019, bude pre žiakov 5.,6.,7.,8. ročníka prerušené vyučovanie.

 • Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo

  Kategória 8.-9. ročník

  3. miesto - Alexandra Paučeková

  Srdečne blahoželáme.

 • Vážení rodičia, máte doma predškoláka?

  • Vašich predškolákov pozývame k nám do

  Základnej školy s materskou školou, Soblahov 404

  dňa 26.3. 2019 o 9:00 hod.,

  kde si užijú jeden deň v školských laviciach prvej triedy s pani učiteľkami a svojimi budúcimi spolužiakmi.

  Čo čaká predškoláka?

  ▪ ozajstné "vyučovanie" v prvej triede ( písanie, kreslenie, čítanie, telesná výchova) od 9:00 do 11:00 hod.

  ▪  certifikát o úspešnom zvládnutí prvého dňa v škole

  ▪  darček

  ▪  dobrá zábava, noví kamaráti, milé pani učiteľky a pán učiteľ

   

  • Vás rodičia pozývame na besedu do

  Základnej školy s materskou školou Soblahov

  dňa 28.3. 2019 o 17:00 hod. v učebni prvej triedy

  Čo čaká rodiča?

  ▪  informácie o školskom vzdelávacom programe našej školy

  ▪  zoznámenie sa s prostredím a atmosférou v škole

  ▪  informácie k zápisu do 1. roč. /termín zápisu 10.4. a 11.4.2019/

  ▪  školská zrelosť

  ▪  máme doma prváčika, čo nás čaká

   

  • Zápis do 1. ročníka pre školský rok 2019/2020

  10.4.,11.4. 2019 od 12:00-16:00 v ZŠ Soblahov -1. ročník

  treba  priniesť:

  ▪ rodný list dieťaťa, občiansky preuka

  ▪ občiansky preukaz

  ▪ treba mať vypísanú elektronickú prihlášku do 1. ročníka /prihlášku nájdete na www.zssoblahov.edupage.org / prihlášku vytlačí škola

  ▪ sumu 20€ na balík pomôcok pre prvákov

 • Karneval v škole 2019

 • Karneval

 • Vesmír očami detí - regionálna výtvarná súťaž

  3. kategória

  ocenená práca - Vanesa Mikulajová - postup do celoslovenského kola

  ocenená práca - Alexandra Králová

  ocenená práca - Viktória Vojteková

   

  Srdečne blahoželáme.

 • Hviezdoslavov Kubín - obvodné kolo

  Kategória 5.-7. ročník PRÓZA

  1. miesto                             Mária Izraelová -

  postup do okresného kola

   

  Kategória8.-9. ročník PRÓZA

  1. miesto                       Alexandra Paučeková - postup do okresného kola

   

  Srdečne blahoželáme.

   

 • Matematická olympiáda - okresné kolo

  1. miesto - Andrej Izrael

   

  Srdečne blahoželáme!

 • Oznam pre rodičov a stravníkov ŠJ.

  Vážení stravníci

  oznamujeme vám, ža náš zmluvný dodávateľ mäsa je Hôrka s.r.o. Trenčianska Teplá.  Dodávané hovädzie mäso je od slovenského dodávateľa PD  Bolešov. Čerstvé mäso od iného dodávateľa neobjednávame. Do vyriešenia problému hovädzie mäso zaraďovať do jedálneho lístka nebudeme.   

  Helena Bilická - vedúca ŠJ 

 • Výpis klasifikácie

  Dňa 31.1. 2019 bude žiakom vydaný výpis klasifikácie za 1.polrok školského roka 2018/2019.

  Dňa 1.2. 2019 majú žiaci polročné prázdniny.

   

 • Výsledky testovania T5 - 2018

 • Oznam

   - oznam pre všetkých stravníkov : školská jedálen začne vydávať obedy až 8.1. (utorok) 2019

   - oznam pre žiakov: vyučovanie sa začína 8.1. (utorok) 2019

 • Vianočné prianie...

 • Mikuláš v škole

  Prišiel aj k nám, poslúchali sme....

 • Trenčianske hodiny - súťaž v speve regionálnych ľudových piesní

  I. kategória

  2. miesto           Karin Izraelová

  III. kategória

  2. miesto           Monika Červeňanová

  3. miesto           Simona Červeňanová

  Mesto Trenčín v spolupráci so Základnou umeleckou školou K. Pádivého Trenčín zorganizovalo 49. ročník regionálnej súťaže v speve ľudových piesní Trenčianske hodiny.

  Na súťaži sa zúčastnilo 76 dievčat a chlapcov  z 23 základných škôl a osemročných gymnázií trenčianskeho regiónu, ktorí pred odbornou porotou zaspievali 152 slovenských ľudových piesní. Odborná porota hodnotila výber piesní, intonáciu a rytmus, ale i celkový umelecký dojem súťažiacich detí.

  Pán Jožko Opatovský ochotne spolupracoval so školou, pre speváčky vybral vhodné piesne a pripravil ich na interpretáciu. Pánovi Opatovskému ďakujeme a speváckym talentom srdečne blahoželáme.

   

 • Oznámenie o prerušení vyučovania

  Riaditeľstvo ZŠ s MŠ, Soblahov 404 oznamuje,

  že dňa 21. novembra 2018 (streda)

  prerušuje vyučovanie žiakov 6.-9. ročníka

  z dôvodu konania Testovania T5- 2018 žiakov 5. ročníka.

   

 • Vianočný punč

 • Šarkaniáda

 • Drony v škole

  Technické súťaže a hry pre deti.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Soblahov 404
  Soblahov 404
  913 38 Soblahov
 • +421 x 032 6528719

Fotogaléria