Navigácia

Motto

"Škola nesmie byť miestom sĺz, bludiskom a drinou, ale hrou, hostinou a rajom." J.A.Komenský

Sobota 1. 4. 2023

Narodeniny a meniny

Dnes (Sobota 1.4.2023)
Šimon Hostačný (7.)
Martin Vinklárik (9.)
Hugo Farkaš (7.)
Pozajtra (Pondelok 3.4.2023)
Richard Farkaš (2.)
Richard Minárik (3.)
Richard Šedivý (1.)

Navigácia

Vzdelávanie

Sme moderná škola, poskytujúca vzdelávanie s inovatívnymi prvkami v súlade s európskymi trendmi. Sme hrdí na dosiahnuté výsledky.

 • Riaditeľka ZŠ s MŠ, Soblahov 404

  podľa § 3 ods. 9 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách,

  udeľuje riaditeľské voľno žiakom 5. - 8. ročníka

  dňa 22.3.2023 (streda)

  z dôvodu konania testovania T9 – 2023.

  Stravníci sú v uvedený deň automaticky odhlásení zo stravovania.

 • Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť.

  Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť svoje dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole (ďalej len „zápis“).

  Základná škola začína konanie vo veci zápisu na základe podnetu zákonného zástupcu dieťaťa. Týmto podnetom je elektronická prihláška na plnenie povinnej školskej dochádzky, vyplnená zákonným zástupcom. Elektronická prihláška na zápis je zverejnená na webovej stránke školy.