Navigácia

Prihláška na štúdium na našej škole

Elektronickú prihlášku treba vyplniť dôsledne. Meno a priezvisko  je žiaduce, aby bolo uvedené v tvare totožnom ako na rodnom liste.

Vyplnenie prihlášky

Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
Kód formulára:

     


Keď škola akceptuje/potvrdí vašu prihlášku, následne vám pošle informáciu o možnosti rezervovať si termín na zápis.

Ďakujeme za vyplnenie elektronickej prihlášky.