Navigácia

Naše aktivity 2021/2022

"Čítajme si..."2022 - projekt

 

Celoslovenský detský čitateľský maratón „ČÍTAJME SI...“ je ďalšou aktivitou Linky detskej istoty, ktorá v spolupráci s knižnicami, školami a klubmi po celom Slovensku, ako i s ďalšími partnermi projektu chce motivovať deti k čítaniu kníh a k pravidelným návštevám knižníc.

Cieľom projektu je podporiť a zvýšiť záujem detí o čítanie kníh a zapojiť do čitateľského maratónu čo najväčší počet detí, ktoré budú čítať súčasne v danom termíne vo viacerých mestách či obciach a na viacerých miestach po celom Slovensku.

Termín konania: ktorýkoľvek deň a v akomkoľvek čase od pondelka 20.6. 2022 do piatka 24.6. 2022 do 18:00 hod..

Podmienkou započítania účastníka je vek do 18 rokov.

Čítanie patrí medzi aktivity, ktoré podporujú rozvoj osobnosti dieťaťa a mladého človeka, pomáha spoznávať hodnoty, rozlišovať dobro a zlo, akceleruje rozvoj reči a slovnej zásoby. Vytvára priestor pre tvorivosť, dáva možnosť dieťaťu ponoriť sa do sveta fantázie, či možnosť identifikovať sa s knižnými postavami, ponúka tiež chvíle intimity, možnosť byť sám so sebou a relaxovať. Umožňuje naberať množstvo informácií, inšpirácií, vedomostí, porozumieť pojmom...

Po prvýkrát sa podujatie uskutočnilo v júni 2008. Najviac zúčastnených detí v rámci čitateľského maratónu bolo zatiaľ v roku 2017 – čítalo 46 040 detí.