Navigácia

Návrat do škôl

Nadpis

S účinnosťou od 19. apríla 2021 v súlade s podmienkami uvedenými v uznesení vlády Slovenskej republiky č. 160 zo 17. marca 2021 v znení uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 169 z 24. marca 2021 a uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 176 z 31. marca 2021 a v zmysle rozhodnutia ministra školstva SR č. 2021/12811:1-A1810 sa obnovuje prezenčná forma vzdelávania pre žiakov ZŠ s MŠ, Soblahov 404, nasledovne:

 • od 12.04.2021 sa žiaci 1. stupňa učia prezenčnou formou,
 • od 19.04.2021 sa žiaci 8. –9. ročníka učia prezenčnou formou

a žiaci 5. a7. ročníka naďalej dištančnou formou vzdelávania,

 • od 10.05.2021 sa žiaci 5. - 7. ročníka učia prezenčnou formou

 

Plan_adaptacneho_obdobia_Soblahov.docx

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Soblahov 404
  Soblahov 404
  913 38 Soblahov
 • +421 x 032 6528719 ZŠ
  +421 x 032 6528754 ŠJ
  +421 904 419 640 ŠJ

Fotogaléria