Navigácia

Naše aktivity 2020/2021

Jarná škola

Jarná škola

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  umožnilo organizovať jarné školy v čase jarných prázdnin jednotlivých krajov.

Ministerstvo školstva tým vytvorilo možnosť (nie povinnosť) organizovať jarné školy s cieľom podporiť učenie, ktoré si nedostatočne osvojili počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania. Jarnú školu bolo možné organizovať na tých základných a stredných školách a v tých ročníkoch, ktoré mali rozhodnutím ministra školstva umožnenú prezenčnú výučbu.

Zámerom jarných škôl bolo poskytnúť žiakom základných škôl možnosť nadobudnúť, prípadne upevniť si vedomosti, zručnosti, schopnosti a spôsobilosti, ktoré si nedostatočne osvojili počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách. Súčasne je ich cieľom pomôcť vyrovnať rozdiely medzi žiakmi, ktoré vznikli alebo sa prehĺbili v dôsledku nedostatočného zapojenia časti z nich do dištančného vzdelávania. Jarné školy vytvárali tiež priestor na realizáciu takých vyučovacích predmetov, ktoré sa vzhľadom na ich charakter nedali realizovať dištančnou formou vzdelávania, avšak ich zvládnutie je nevyhnutné pre dosahovanie cieľov vzdelávania.

V neposlednom rade  jarné školy uľahčili  opätovnú adaptáciu na školské prostredie, podporili ich socializáciu a sprostredkovali kontakt s rovesníkmi, ktorý u nich dlhšie obdobie absentoval. Na rozhodnutí základnej školy bolo, či zorganizuje činnosť tak, aby okrem vzdelávacích aktivít prebiehali aj aktivity v školskom klube detí v poobedňajších hodinách, alebo by jarná škola  prebiehala len doobeda.

 

JARNÁ  ŠKOLA v ZŠ s MŠ Soblahov

Termín konania: od 15.2.2021 do 19.2.2021

Cieľové skupiny a personálne obsadenie:

1. ročník – 21 žiakov       Mgr. Ľuboslava Jozeková, Eva Janovská

    2. ročník – 22 žiakov        Mgr. Monika Balajová, Adriána Ridošková

 4. ročník – 15 žiakov        Mgr. Gabriela Pytlíková, Nikola Balnová

 

Harmonogram:

  • 8:00 – 10:30    Výchovno-vzdelávacia činnosť – zameraná na opakovanie

a prehlbovanie vedomostí v hlavných vzdelávacích oblastiach hravou formou pod vedením triednej pani učiteľky

  • 10:30 – 14:00  Školský klub – pod vedením pani vychovávateľky

Cieľ:

  • podporiť vzdelávacie návyky a komunikačné schopnosti žiakov
  • rozvíjať zručnosti opakovaním a utvrdzovaním učiva s využívaním projektového vyučovania, problémových úloh, hier a súťaží
  • využívanie rôznych foriem práce – skupiny, dvojice

Kontakt

Meno školy: Základná škola s materskou školou, Soblahov 404
Email školy: zssoblahov@gmail.com
Telefón: +421 x 032 6528719 ZŠ
+421 x 032 6528754 ŠJ
+421 904 419 640 ŠJ
Adresa školy: Soblahov 404

91338 Soblahov
Slovakia
IČO: 036125997
DIČ: 2021609436
riaditeľka školy: Mgr. Natália Škorcová
zástupkyňa riaditeľky školy: PaedDr. Ingrid Oravcová

Odkazy

Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte, prosím