Navigácia

Naše aktivity 2019/2020

Projekt - Dajme spolu gól

Projekt - Dajme spolu gól je projekt Slovenského futbalového zväzu, ktorého hlavnou úlohou je popularizovať futbal vo všetkých jeho úrovniach u súčasnej populácie ľudí bez ohľadu na vek, pohlavie, náboženstvo, zdravotné postihnutie a sociálny status.
 

Futbalový klub AS Trenčín si vybral našu materskú školu. Hlavnou úlohou je popularizovať futbal u detí v materských školách. Cieľovou skupinou sú deti vo veku 5 až 6 rokov. Jedná sa o pravidelnú športovú aktivitu zameranú na futbal pre chlapcov a dievčatá, ktorá sa koná každý utorok resp. stredu v telocvični základnej školy v trvaní 45 minút počas školského roka v mesiacoch október až máj. V skupine športuje  17 detí a túto športovú aktivitu vedie tréner AS Trenčín Mgr. Andrej Paulíny, ktorý súčasne aj učí v základnej škole a zabezpečuje celú organizáciu a priebeh. Aktivity sú zamerané na futbal, ale pôjde v nich aj o pohybový rozvoj dieťaťa, koordináciu či rýchlosť a nebude chýbať ani všeobecná gymnastika.