Navigácia

Zážitkové vzdelávanie-Múzeum na kolesách: ZÁLESÁK | Dary jesene | Besedy, prednášky, aktivity | Európsky deň jazykov | Stredoškolák - Hrdina remesla 2018 | Zdravý úsmev - projekt | Vychádzka - prváci a škôlkari | Účelové cvičenie  - jeseň | Drony v škole | Šarkaniáda | Divadelné predstavenie - Agata Christie: A tak nezostal žiaden | Poznávacia exkurzia - Bratislava | Poznávacia exkurzia - Nitra, Hlohovec | Beseda - Stará mama rozprávaj... | Projekt - Dajme spolu gól | Projekt - Hovorme o jedle | Poznávacia exkurzia - Múzeum dopravy, Bratislava | Duálne vzdelávanie. | Divadelné predstavenie - Ľ. Podjavorinská, M. Bachynec: Žabiatko | Divadelné predstavenie - N.V. Gogoľ - Ženba | Poznávacia exkurzia - Banská Bystrica

Naše aktivity 2018/2019

Zážitkové vzdelávanie-Múzeum na kolesách: ZÁLESÁK

Informácie o prežití v prírode podané zážitkovou formou.

Žiaci sa naučili: ako vybrať správnu výstroj, zvoliť miesto na táborenie, postaviť prístrešok, pripraviť posteľ z lístia, odhad času, určenie svetovej strany, vyčistiť vodu a mnoho a mnoho ďalších zručností, ktoré nám uľahčia život v náročných prírodných podmienkach.

Zalesak_Stredne.mp4