Navigácia

2%

Občianske združenie

Združenie rodičov Základnej školy s materskou školou Soblahov

Dňa 24.5.2004 bolo občianske združenie zaregistrované MV SR.

Cieľom združenia je :

a) spolupracovať s pedagogickými pracovníkmi pri výchove a vzdelávaní s cieľom zabezpečiť kvalitné pôsobenie na deti založené na princípoch humanizmu, vlastenectva a vedeckosti,

b) podporovať úsilie vedenia školy, učiteľov a pedagogických pracovníkov vo výchovno-vzdelávacom procese najmä tým,že:

- pomáha pri organizovaní školských výletov, exkurzií,

- prispieva na materiálne a technické vybavenie školy,

- finančne prispieva na účasť žiakov a učiteľov na vzdelávacích programoch, športových podujatiach, výstavách doma a v zahraničí.

Ak máte možnosť a záujem podporiť náš cieľ a naše deti, môžete tak uskutočniť prostredníctvom vecného daru, finančného daru alebo darovaním 2% z daní na doleuvedený účet. O tom, ako sme s finančnými prostriedkami naložili, Vás budeme informovať. Za Vašu podporu a pomoc vopred ďakujeme.

 

Názov občianskeho združenia:

 Združenie rodičov Základnej školy s materskou školou Soblahov

Adresa:

 

Soblahov č.404 
 913 38 Soblahov

Telefón:

 032 652 8719

IČO:

 37918001

číslo účtu:

 IBAN SK04 5600 0000 0006 6886 4001

Webová adresa:

 http://zssoblahov.edupage.org/

e-mail:

zssoblahov@gmail.com

 

Účel využitia zaslaných finančných prostriedkov:

za rok 2010: zakúpené trojdielne magnetické tabule Triptych do tried  ZŠ

za rok 2011: zakúpené výškovo nastaviteľné  lavice a stoličky pre žiakov ZŠ, skrine do tried

za rok 2013: zakúpené výškovo nastaviteľné stoličky pre žiakov ZŠ, príspevok na detské ihrisko pre deti MŠ

za rok 2014: zakúpené skrine do tried ZŠ

za rok 2015: maľovanie priestorov ZŠ, koberce do MŠ

Kontakt

Meno školy: Základná škola s materskou školou, Soblahov 404
Email školy: zssoblahov@gmail.com
Telefón: +421 x 032 6528719 ZŠ
+421 x 032 6528754 ŠJ
+421 904 419 640 ŠJ
Adresa školy: Soblahov 404

91338 Soblahov
Slovakia
IČO: 036125997
DIČ: 2021609436
riaditeľka školy: Mgr. Natália Škorcová
zástupkyňa riaditeľky školy: PaedDr. Ingrid Oravcová

Odkazy

Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte, prosím