Navigácia

Pedagogický zbor

Mgr. Natália Škorcová                       riaditeľka školy                              
PaedDr. Ingrid Oravcová zastupkyňa riaditeľky pre ZŠ  
Mgr. Parícia Zajacová učiteľka 1. trieda / 20
Mgr. Gabriela Pytlíková učiteľka 2. trieda / 15
Mgr. Ľuboslava Jozeková učiteľka 3. trieda / 22
Mgr. Monika Balajová učiteľka 4. trieda / 25
PaedDr. Miroslava Chrastinová učiteľka 5. trieda / 14
Mgr. Janka Dorotová učiteľka 6. trieda / 23
Mgr. Danka Nemcová učiteľka 7. trieda / 23
PaedDr. Miriam Piršelová učiteľka 8. trieda / 23
PaedDr. Eva Kobzová učiteľka 9. trieda / 22
     
PhDr. Barbora Vrbovská učiteľka  
Mgr. Andrej Paulíny učiteľ  
Mgr. Peter Valaský učiteľ  
Mgr. Zuzana Kopecká učiteľka, vychovávateľka  
Eva Janovská vychovávateľka  
 Bc. Nikol Balnová vychovávateľka  
Adriena Ridošková vychovávateľka  
Oľga Olasová asistent učiteľa