Navigácia

Prenájom telocvične

Prenájom od 1. apríla 2022

od 1.10. do 30.4.        20 € / hodina  

od 1.5. do 30.9.          15 € / hodina