Navigácia

Záujmové krúžky

 

záujmové krúžky ZŠ
Bedminton Mgr. Andrej Paulíny
Športové hry Mgr. Andrej Paulíny
Pohybové hry Mgr. Andrej Paulíny
Školská knižnica Mgr. Monika Balajová
Matematika hrou Mgr. Janka Dorotová
Taliančina Adriana Ridošková
Hasičský krúžok  
Redakčná rada PaedDr.Eva Kobzová
Matematika hrou Mgr. Danka nemcová
Melenčárik Mgr. J. Šedivá
v spolupráci - KreaTivo
LEGO krúžok - veľký inžinier
v spolupráci - ZUŠ Nemšová
hudobný odbor - dychové nástroje

Slavomír Markech,

Mgr. Veronika Tvrdoňová, DiS.art.

hudobný odbor - klávesové nástroje

Edita Varhaníková

 

hudobný odbor - teória Mgr. Veronika Tvrdoňová, DiS.art.
   
v spolupráci - Súkromná  ZUŠ TN  
výtvarný odbor Mgr. Jana Erteľová
hudobný odbor - gitara Mgr. Andrej Petrovič
literárno-dramatický odbor Mgr. Michaela Gallová, Michaela Janišová, DiS.art.