Navigácia

Myšlienkové mapy Vytvorenie Využitie iMAP škola Ukážky

Myšlienkové mapy

Autorom myšlienkových máp nazývaných aj mentálne mapy je Tony Buzan. Podľa viacerých autorov je to technika, spôsob, pomocou ktorého rozvíjame pamäť, kreativitu, učenie a akékoľvek premýšľanie.

    „Myšlienková mapa je obrazovým vyjadrením lúčovitého myslenia. Ide o proces, akým ľudský mozog premýšľa a prichádza s nápadmi. Zachytením myšlienok a nápadov vytvárame myšlienkovú mapu, ktorá odráža to, čo sa deje v našom mozgu. Vo svojej podstate myšlienkové mapy opakujú a napodobňujú lúčovité myslenie, a to prirodzene posilňuje fungovanie mozgu a zlepšuje jeho silu a výkonnosť.“ (Buzan, 2012, s.42)

    Podľa T. Buzana (2007, s.14) je „mentálna mapa najjednoduchším prostriedkom, ako dostávať informácie do nášho mozgu a ako z neho informácie dostávať von – je tvorivým a efektívnym spôsobom robenia poznámok, ktorý doslova „mapuje“ naše myšlienky.“

    Metóda myšlienkových máp vychádza:

  • Z princípu prepojenia pravej a ľavej hemisféry mozgu a tým výkonnejšieho a hlavne efektívnejšieho myslenia a využitia mozgu. Myšlienková mapa spojuje kreslenie a divergentné myslenie z pravej hemisféry a prácu s pojmami a analýzu z ľavej do jedného procesu.
  • Druhý základný princíp vychádza z poznatkov, že náš mozog „nemyslí“ lineárne, ale synergicky, lúčovite. Myšlienkové mapy sa snažia práve takúto štruktúru zachytiť na papier. Mapa tak vypadá ako nervové prepojenie v mozgu.

Myšlienková mapa - Pravá a ľavá hemisféra