Navigácia

Testovanie žiakov

T5 - 2023

T5 - 2023

termín:                                        17. máj 2023

ročník:                                         piaty

žiaci budú testovaní:                 matematika

                                                     slovenský jazyk a literatúra

forma:                                          papierová