Navigácia

2022/2023 2021/2022 2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015

2022/2023

Výtvarná súťaž - okresné kolo

Centrum voľného času v Trenčíne pri príležitosti mesiaca úcty k starším usporiadalo 1. ročník literárno-výtvarnej súťaže "Babka, dedko, ľúbime vás."

Naše výtvarné práce boli ocenené. Vo vekovej kategórii 1. a 2. ročník, kde súťažilo viac ako 70 prác, sme obsadili

1. miesto - Melisa Holubková

a

3. miesto - Ema Svrbíková


Malý futbal - Školský pohár SFZ - okresné kolo

Organizátor: Centrum voľného času v Trenčíne 

2. miesto -  Oliver Attila Bátky, Hugo Farkaš, Timotej Holubek, Jakub Keleši, Ján Kohút, Jerguš Moravčík, Marek Pružinský,  Maxim Remény, Samuel Sedláček, Juraj Vojtek, Dávid  Juriga


Trenčianske hodiny - spevácka súťaž v interpretácií piesní z regiónu Trenčín

Súťažná kategória: sólo spev

2. kategória: 4.-6. ročník

1. miesto - Nina Balajová

a

3. miesto - Miroslava Luknárová


Výtvarná súťaž   "Svet bez násilia očami detí" - regionálne kolo

Prvý ročník výtvarnej súťaže Svet bez násilia očami detí je úspešne za nami. Do regionálnej súťaže bolo doručených 79 výkresov v šiestich súťažných kategóriách. Ich hodnotenie sa uskutočnilo dňa 3. 11. 2022 v priestoroch Trenčianskeho osvetového strediska v Trenčíne.

Odborná porota napokon ocenila 19 prác.
V súťažnej kategórii 5. – 9. ročník ZŠ, boli ocenené len 2 práce. Obe ocenenia získali žiačky našej školy.

Laura Adamcová

a

Natali Holubek.


Súťažno-vzdelávacia aktivita: Hovorme o jedle

Cieľom súťažno-vzdelávacej aktivity je vyvolávať a podporovať spoluprácu a aktívnu účasť detí, mládeže a dospelých pri budovaní spôsobilosti k vhodnému výberu potravín a vhodného životného štýlu, schopnosti prevziať zodpovednosť za svoje zdravie, povedomia o význame potravín pri podpore regionálneho rozvoja, zamestnanosti a ochrane životného prostredia.

Cieľová skupina: Hlavnou cieľovou skupinou sú deti a učitelia základných škôl so sídlom v Slovenskej republike.

Zapojení žiaci našej školy pod vedením pani vychovávateliek získali Strieborný diplom za aktívnu účasť v X. ročníku súťaže „Hovorme o jedle“.


Hviezdoslavov Kubín - obvodné kolo

I. kategória prednes poézie

2.miesto Kristína Opatovská (postup do okresného kola)

I. kategória predne prózy

pochvalné uznanie Šimon Bolech


Olympijský odznak všestrannosti

Zlatý odznak: A. Koyšová

Strieborný odznak: E. Oravcová

Bronzový odznak: L.Adamcová, L. Chupáčová, M. Krištof, M. Pružinský, A. Ďuďáková, H. Farkaš, A. Králová, L. Mojžišová, J. Moravčík, S. Sedláček, N. Bahnová, F. Koyš