Navigácia

2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015

2018/2019

iBOBOR - medzinárodná informatická súťaž

Kategória DROBCI

úspešný riešiteľ                   Dominika Makišová

Kategória BOBRÍK

úspešný riešiteľ                    Andrej Izrael

úspešný riešiteľ                    Matej Jantošovič

úspešný riešiteľ                    Matej Ďuďák

Kategória BENJAMÍNI

úspešný riešiteľ                    Ivan Hostačný

úspešný riešiteľ                    Timea Holúbková

úspešný riešiteľ                    Hana Kišová

úspešný riešiteľ                    Alex Šedivý

Kategória KADETI

úspešný riešiteľ                    Tomáš Trúnek

úspešný riešiteľ                    Marianna Hôrková

úspešný riešiteľ                    Roman Pružinský


Hovorme o jedle - celoslovenská projektová súťaž

 

Bronzový diplom - žiaci ŠKD


             Trenčianske hodiny - regionálne kolo, súťaž v speve        regionálnych piesní

I. kategória

2. miesto           Karin Izraelová

III. kategória

2. miesto           Monika Červeňanová

3. miesto           Simona Červeňanová


 

         Olympiáda zo slovenského jazyka - školské kolo

 

I. kategória

úspešný riešiteľ                    Andrej Izrael

úspešný riešiteľ                    Matej Pagáč

úspešný riešiteľ                    Barbora Siváková

II. kategória

úspešný riešiteľ                    Lucia Mistríková - postup do okresného kola

úspešný riešiteľ                    Amélia Beniaková

úspešný riešiteľ                    Emanuela Bátkyová


  Pytagoriáda - školské kolo

karegória P3

1.miesto                    Makišová, Horváth

3.miesto                    Izraelová

kategória P4

1.miesto                   Jantošovič

2.miesto                   Bojda

kategória P5

1. miesto                   Jantošovič

2. miesto                   Országh

3. miesto                   Izrael

kategória P6

1.miesto                    Pagáč

2.miesto                    Mrázik

kategória P7

1.miesto                     Holubková

2.miesto                     Kišová

3.miesto                      Vojteková

kategória P8

1.miesto                       Mistríková

2.miesto                       Jantošovič, Pružinský


  Matematická olympiáda - okresné kolo

kategória Z5

1. miesto            Andrej Izrael


Biologická olympiáda - okresné kolo

 

úspešný riešiteľ          Amélia Beniaková


  Expert geniality show

kategória EXPERT 5

titul EXPERT Ako funguje svet + Päť jazykov kultúry +   TOP EXPERT            Andrej Izrael

titul EXPERT  Päť jazykov kultúry                                                                           Lucia Balajová

titul EXPERT  Päť jazykov kultúry                                                                           Ema Ďurišová

kategória EXPERT 6

titul EXPERT Ako funguje svet +Päť jazykov kultúry + TOP EXPERT                  Matej Pagáč

titul EXPERT Ako funguje svet                                                                                   Matúš Sedláček

kategória EXPERT 7

titul EXPERT Mozgolamy + Do you speak English?                                                   Timea Holubková

titul EXPERT Mozgolamy                                                                                             Viktória Vojteková

titul EXPERT Mozgolamy + svetobežník                                                                      Hana Kišová

kategória EXPERT 8

titul EXPERTGóly, body, sekungy + Svetobežník + TOP EXPERT                        Andrej Bližňák

titul EXPERT Mozgolamy                                                                                          Lucia Mistríková

titul EXPERT Mozgolamy                                                                                          Roman Jantošovič


              Hviezdoslavov Kubín - školské kolo

Kategória 2. - 4. ročník PRÓZA

1. miesto                       Filip Ševčík - postup do obvodného kola

2. miesto                       Lucia Lehocká

3. miesto                       Natália Holubek

Kategória 2. - 4. ročník POÉZIA

1. miesto                       Elena Jandová - postup do obvodného kola

2. miesto                       Nela Bahnová

3. miesto                       Samuel Gerbel

Kategória 5.-7. ročník PRÓZA

1. miesto                       Mária Izraelová - postup do obvodného kola

2. miesto                       Viktória Vojteková

3. miesto                       Ema Ďurišová, Lucia Balajová

Kategória8.-9. ročník PRÓZA

1. miesto                       Alexandra Paučeková - postup do obvodného kola

2. miesto                       Nina Pavlíková

3. miesto                       Vanesa Balajová

 

                                                         Hviezdoslavov Kubín - obvodné kolo

Kategória 5.-7. ročník PRÓZA

1. miesto                       Mária Izraelová - postup do okresného kola

 

Kategória8.-9. ročník PRÓZA

 

1. miesto                       Alexandra Paučeková - postup do okresného kola

 

                                                         Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo

Kategória8.-9. ročník PRÓZA

 

3. miesto                       Alexandra Paučeková 

 


  Celoslovenská súťaž - YPSILON, slovina je hra.

1. kategória

diplom so zlatou medailou - Natali Frančáková - TOP riešiteľ

2. kategória

diplom so zlatou medailou - Tereza Siváková - TOP riešiteľ

diplom so zlatou medailou - Laura Straková

diplom so zlatou medailou - Lucia Chupáčová

3. kategória

diplom so zlatou medailou - Karin Izraelová - TOP riešiteľ

diplom so zlatou medailou - Maroš Horváth - TOP riešiteľ

diplom so zlatou medailou - Dominika Makišová

diplom so zlatou medailou - Dorota Pastierová

diplom so zlatou medailou - Samuel Holúbek

4. kategória

diplom so zlatou medailou - Lucia Lehocká - TOP riešiteľ

diplom so zlatou medailou - Ema Oravcová - TOP riešiteľ

diplom so zlatou medailou - Matej Jantošovič

diplom so zlatou medailou - Simona Balajová

diplom so zlatou medailou - Nela bahnová


Literárna súťaž Horáková Štiavnica - regionálna súťaž

čestné uznanie - Helena Horková

čestné uznanie - Mária Izraelová

čestné uznanie - Matej Pagáč


    Vesmír očami detí - regionálna výtvarná súťaž

3. kategória

ocenená práca - Vanesa Mikulajová - postup do celoslovenského kola

ocenená práca - Alexandra Králová

ocenená práca - Viktória Vojteková


Regionálna výtvarná súťaž pre ZŠ v územnej spôsobilosti CHKO Biele Karpaty

2. miesto  - Adam Čibenka


 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou, Soblahov 404
    Soblahov 404
    913 38 Soblahov
  • +421 x 032 6528719

Fotogaléria