Navigácia

Školský klub detí

Organizácia Školského klubu "Svet očami detí"

ranné oddelenie               06:30   -                                      07:50

pobedné oddelenie          po skončení vyučovania do    16:30


Príspevky na úhradu

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou ŠKD:

10 €  mesačne / jedno dieťa.
 
Príspevok uhrádza zákonný zástupca vopred do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca,  ktorý  predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza.

Číslo účtu pre platbu v ŠKD: SK9056000000000658097005/5600 Prima Banka
konštantný symbol: 0308

POZNÁMKA:  Do poznámky napíšte:   ŠKD + meno dieťaťa


Personálne obsadenie

I.   oddelenie -                     Adriana Ridošková

II.  oddelenie -                     Eva Janovská

III. oddelenie -                     Nikol Balnová


 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou, Soblahov 404
    Soblahov 404
    913 38 Soblahov
  • +421 x 032 6528719 ZŠ
    +421 x 032 6528754 ŠJ
    +421 904 419 640 ŠJ

Fotogaléria