Navigácia

Organizácia ŠKD "Svet očami detí" Súťaže Fotogaléria Žiadosti na stiahnutie Školský poriadok ŠKD Plán činnosti Výchovný program ŠKD

Školský klub detí

Organizácia Školského klubu "Svet očami detí"

Organizácia ŠKD pri ZŠ s MŠ  Soblahov  v šk.roku 2023/2024

Ranný školský klub detí  /ŠKD/   v čase od 6:30  - 7:45 hod. - v triede 3.ročníka/prízemie.

Poobedný školský klub detí  /ŠKD/  po skončení vyučovania do 17:00 hod.

 

Presuny detí a spájanie oddelení

I. ročník   - po skončení vyučovania -  je  ŠKD v herni pri telocvični do 15:30hod.                                                   

Od 15:30 – 17:00hod . pokračujú deti ŠKD  v triede 2.ročníka/ na prízemí.

II. ročník  -  po skončení vyučovania je ŠKD v triede 2. ročníka do 17:00hod.

III. ročník   - po skončení vyučovania je ŠKD v triede 3.ročníka.

V pondelok a utorok do 16:00.hod., v stredu, štvrtok, piatok do 15:00 hod. -   potom presun do triedy 2.ročníka do 17:00hod.                                                                                            

IV. ročník     pondelok, utorok a streda – po skončení vyučovania  - do 15:00 hod. v triede 4.ročníka

Od 15:00 – 16:00hod.  ŠKD  v triede 3.ročníka

od 16:00 – 17:00 hod.  ŠKD  v triede 2.ročníka.

Preberanie detí z ŠKD – pri vonkajších dverách je ZVONČEK označený ŠKD. Po zazvonení, príde vychovávateľka, ktorá Vám pošle dieťa.

Prosíme rodičov, aby nevstupovali do školy. 


Príspevky na úhradu

 

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou ŠKD:

10 €  mesačne / jedno dieťa.
 
Príspevok uhrádza zákonný zástupca vopred do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca,  ktorý  predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza.

Číslo účtu pre platbu v ŠKD: SK9056000000000658097005/5600 Prima Banka
konštantný symbol: 0308

POZNÁMKA:  Do poznámky napíšte:   ŠKD + meno dieťaťa


Personálne obsadenie

I.   oddelenie -                     Adriana Ridošková

II.  oddelenie -                     Eva Janovká

III. oddelenie -                     Nikol Balnová

IV. oddelenie -                     Mgr. Zuzana Kopecká


 

Kontakt

Meno školy: Základná škola s materskou školou, Soblahov 404
Email školy: zssoblahov@gmail.com
Telefón: +421 x 032 6528719 ZŠ
+421 x 032 6528754 ŠJ
+421 904 419 640 ŠJ
Adresa školy: Soblahov 404

91338 Soblahov
Slovakia
IČO: 036125997
DIČ: 2021609436
riaditeľka školy: Mgr. Natália Škorcová
zástupkyňa riaditeľky školy: PaedDr. Ingrid Oravcová

Odkazy

Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte, prosím