Navigácia

Výchovný poradca

Výchovný poradca : Mgr. Janka Dorotová

Konzultačné dni:  štvrtok ( podľa potreby aj iný deň )

Kontakt : jdorotova@gmail.com

Hlavné úlohy VP:

 • v spolupráci s triednymi učiteľmi sleduje vývin talentovaných žiakov a žiakov s výchovnými a vzdelávacími potrebami v úzkej spolupráci s CPPPaP Trenčín
 • v spolupráci s rodičmi a triednymi učiteľmi rieši výchovné problémy žiakov
 • zabezpečuje poradenstvo v oblasti šikanovania a drogovej prevencie v spolupráci s koordinátorkou drogovej prevencie
 • poskytuje konzultácie zamerané na voľbu povolania a výberu ďalšieho vzdelávania žiakov končiacich školskú dochádzku na ZŠ
 • eviduje záujmy žiakov o štúdium na SŠ
 • sleduje naplnenosť SŠ
 • oboznamuje žiakov so študijnými odbormi SŠ
 • informuje žiakov o akciách zameraných na možnosti ďalšieho štúdia
 • zabezpečuje vyplňovanie prihlášok na SŠ a zabezpečuje ich export

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Soblahov 404
  Soblahov 404
  913 38 Soblahov
 • +421 x 032 6528719 ZŠ
  +421 x 032 6528754 ŠJ
  +421 904 419 640 ŠJ

Fotogaléria