Navigácia

Hlavné úlohy Dôležité termíny Kam na strednú školu Ako sa prihlásiť na strednú školu cez EduPage.

Výchovný poradca

Výchovný poradca : Mgr. Janka Dorotová

Podrobné informácie a pomoc pri výbere SŠ poskytuje žiakom a ich rodičom výchovný poradca: Mgr. Janka Dorotová

Konzultačné dni:  štvrtok ( podľa potreby aj iný deň ) dohodnite si stretnutie emailom, telefonicky.

Kontakt : jdorotova@gmail.com

Hlavné úlohy VP:

  • v spolupráci s triednymi učiteľmi sleduje vývin talentovaných žiakov a žiakov s výchovnými a vzdelávacími potrebami v úzkej spolupráci s CPPPaP Trenčín
  • v spolupráci s rodičmi a triednymi učiteľmi rieši výchovné problémy žiakov
  • zabezpečuje poradenstvo v oblasti šikanovania a drogovej prevencie v spolupráci s koordinátorkou drogovej prevencie
  • poskytuje konzultácie zamerané na voľbu povolania a výberu ďalšieho vzdelávania žiakov končiacich školskú dochádzku na ZŠ
  • eviduje záujmy žiakov o štúdium na SŠ
  • sleduje naplnenosť SŠ
  • oboznamuje žiakov so študijnými odbormi SŠ
  • informuje žiakov o akciách zameraných na možnosti ďalšieho štúdia
  • zabezpečuje vyplňovanie prihlášok na SŠ a zabezpečuje ich export

Kontakt

Meno školy: Základná škola s materskou školou, Soblahov 404
Email školy: zssoblahov@gmail.com
Telefón: +421 x 032 6528719 ZŠ
+421 x 032 6528754 ŠJ
+421 904 419 640 ŠJ
Adresa školy: Soblahov 404

91338 Soblahov
Slovakia
IČO: 036125997
DIČ: 2021609436
riaditeľka školy: Mgr. Natália Škorcová
zástupkyňa riaditeľky školy: PaedDr. Ingrid Oravcová

Odkazy

Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte, prosím